• Cena: 570 din

Urednici Zoran Joksimović i Zdravko Ranković

KolubaraVeliki narodni kalendar za prostu 2006. godinu

Objavljeno: Januar 2006

Kalendar Kolubara za 2006

Kalendar Kolubara za 2006

Iz sadržaja:

  • (Milan Marinković);
  • Živojin P. Simić 1848-1926. (Danica Filipović)...

Str. 367. Format 15,5 x 24 cm. Tiraž 1.300 primeraka.