Poljoprivredna imanja

Na izgradnji puta Ključ - Mionica, 1946. godine

Na izgradnji puta Ključ - Mionica, 1946. godine

1834.
Plugova oranja – 193; kosa livada – 229; motika vinograda – 20.5; šljiva – 13.383 drveta.

1867.
Ozime pšenice – 156 dana oranja; ozimog ječma – 9.25 dana oranja; kukuruza – 165 dana oranja; ovsa – 12 dana oranja; krompira – šest i po dana oranja; kupusa – 4.25 dana oranja; lana – 10.75 dana oranja; konoplje – 12 dana oranja; vinograda – 121 motika; livada – 229 kosa; kotlova za rakiju – 13; dudova – 70.

1889.
Kukuruza – 67.50 hektara; ozime pšenice – 49.75 hektara; ječma 3 hektara; ovsa – 1.70 hektara; pasulja samog, bez drugog useva – 2.80 hektara; pasulja sa drugim usevom – 3 hektara; baštenskih proizvoda – 2.30 hektara; voćnjaka – 47 hektara; livada – 60 hektara; pašnjaka – 38.45 hektara.

1960.
Ukupna korišćena površina – 919 hektara; oranice i bašte – 576 hektara; poorano zadružnim traktorima – 10 hektara.

1994.
Njiva – 661 hektar; voćnjaka – 107 hektara; livada – 5 hektara; pašnjaka – 35 hektara; šuma – 189 hektara. Neplodno – 45 hektara; plodno – 997 hektara; ukupno – 1.042 hektara.