Biografski leksikon Valjevskog kraja - knjiga III - sveska 11

Matić Marinko Šmit

Autor: Zdravko Ranković

Marinko Matić Šmit

Marinko Matić Šmit

MATIĆ, Marinko Šmit (Osečina, oko 1844 – Beč, 17. III 1906), zanatlija i trgovac. Majka Anica. Rano je ostao bez oca. Kovački zanat učio u Valjevu i Šapcu i pri tome ovladao i bravarskom veštinom (otuda nadimak Šmit). Vrativši se u Valjevo, otvorio je sopstvenu zanatsku radnju i uspešno razvijao posao. Prvi je u Valjevu pravio gvozdene plugove i šinama okivao točkove za kola. U njegovoj radionici napravljen je i prvi fijaker u Valjevu. Uz kovačko-baravarsku otvorio je i kolarsku, ciglarsku, baštovansku, preduzimačku i još neke radnje. Bio je i zakupac pošte za čitav Valjevski okrug i uspešno se bavio trgovinom. Pomagao je drugima da otvore sopstvene radnje. Starešovao je esnafom valjevskih kovača i bio vlasnik kafane „Sunce”. Skupština akcionara Valjevske pivare izabrala ga je 1895. u Upravni odbor toga preduzeća. Počevkom 20. v. imao je u Valjevu šest kuća i jedan mlin. Supruga mu je bila Anka, kći Lela, a sinovi Milan i Milovan. Umro je prilikom operacije u Beču i tamo sahranjen u centralnom groblju. M. i njegovu suprugu portretisao je slikar Mihailo Milovanović.

LIT.: Trgovinski glasnik, 28. III 1906; Lj. D. Trajković, Kazivanja o starom Valjevu, Valjevo 1980, 16-18, 34-36; Lj. Pavlović, O Valjevu i Šapcu, Valjevo 1990, 53.