• Cena: 250 din

Priredio Zdravko Ranković

Krčmar

Objavljeno: Maj 2004

Krčmar

Krčmar

Druga knjiga edicije „Selo”.

Objavljeno 2004. godine u zajedništvu sa Živoradom Cvetkovićem, diplomiranim inženjerom elektrotehnike, rođenim u Krčmaru 1955.

Str. 143. Format 13,5 x 20 cm. Tiraž 500 primeraka.