• Cena: 570 din

Urednici Zoran Joksimović i Zdravko Ranković

KolubaraVeliki narodni kalendar za prestupnu 2004. godinu

Objavljeno: Januar 2004

Kalendar Kolubara 2004

Kalendar Kolubara 2004

Iz sadržaja:

  • Ruske vojne procene Valjevskog kraja u doba Prvog srpskog ustanka (Milorad P. Radusinović);
  • Tetar valjevskih Roma (Luka Šteković);
  • Ni vrač, ni vrabac, nego đed Radac? (Aleksandar Loma);
  • Valjevske gusle Petra Perunovića Peruna (Dobrilo Aranitović)...

Str. 332. Format 15,5 x 24 cm. Tiraž 1.000 primeraka.