• Cena: rasprodato

Urednici Zoran Joksimović i Zdravko Ranković

KolubaraVeliki narodni kalendar za prestupnu 2000. godinu

Objavljeno: Januar 2000

Kalendar Kolubara 2000

Kalendar Kolubara 2000

Iz sadržaja:

  • Ktitorski natpis u kupoli crkve u Krčmaru (Dragan Stamenić);
  • Ikonostas Valjevske crkve (Velibor Berko Savić);
  • Kraljeva potpora jednom Valjevcu (Radovan Popović);
  • Neostvarene zamisli Slobodana Jevtića Pulike (Ljiljana Ljiljak);
  • Vivci ili neženje (Aleksandar Loma);
  • Nasilno umrli 1941-1945. godine (Zoran Joksimović)...

Str. 320. Format 15,5 x 24 cm. Tiraž 1.000 primeraka.