• Cena: 550 dinara

priredio: Zdravko Ranković

Valjevski mladi istraživačiknjiga I

Objavljeno: Novembar 2009

Valjevski mladi istraživači

Valjevski mladi istraživači

Među valjevskim mladim istraživačima rano se oformilo shvatanje da njihova organizacija, u vremenu u kome je nastala, predstavlja neobičnu pojavu i da bi je i iz tih razloga trebalo ovekovečiti knjigom. Takva rešenost je mnogo kad i proklamovana. Oživotvorena je ovim izdanjem koje se pojavljuje o 40. godišnjici nastanka Kluba mladih istraživača, u međuvremenu preimenovanog u Društvo istraživača „Vladimir Mandić Manda”.

Suočili smo se, pristupivši radu na knjizi o Društvu istraživača, sa nekoliko mogućih sadržinskih modela. Ubeđeni da ovo neće biti i jedina knjiga o valjevskim mladim istraživačima, opredelili smo se da u njoj izložimo letopis razvoja i rada njihove organizacije, odnosno da na taj način prikažemo njene uspone, njena skoro neprestana menjanja ali i poneka posustajanja.

U tom radu koristilo smo razne izvore, od dokumentacije Društva i ličnih zbirki pojedinih njegovih pripadnika, nekadašnjih i sadašnjih, preko glasila valjevske i republičke istraživačke organizacije do listova „Napred” i Revija „Kolubara” i Kalendara „Kolubara”. Od pojedinaca najviše su u tom pogledu su doprineli. Milka Mitić, Ljiljana Ljiljak, Dušan Jovanović, Slobodan Raković, Milorad Radojčić, Boško Đoković, Velibor Đorđević i Danilo Tomić.

Ovde, svakako, nije, ubeleženo sve što je važno i zanimljivo, što karateriše ovu organizaciju. Uzdamo se da će tvorci budućih knjiga o valjevskom Društvu istraživača „Vladimir Mandić Manda” otklanjati takve manjkavosti a drugačijim pristupima njihovoj sadržini pružati potpunije preglede njegove istorije i njegovih svojstava. Naročito bi bila zanimljiva i značajna knjiga koju bi ispunile uspomene nekadašnjih i sadašnjih pripadnika te organizacije. Radujemo se takvim budućim pregnućima.

Priređivač