• Cena: rasprodato

Mihailo Šćepanović

Imenoslov valjevske Petnice

Objavljeno: Septembar 1997

Imenoslov valjevske Petnice

Imenoslov valjevske Petnice

Onomastička monografija.

Sadržaj:

  • Uvod,
  • Doonomastička istraživanja,
  • Onomastička istraživanja,
  • Dodaci onomastičkim istraživanjima,
  • Zaključna razmatranja.

Objavljeno 1997. godine u zajedništvu sa Istraživačkom stanicom Petnica i Institutom za srpski jezik SANU.

Strana 135. Format 15,5 x 24 cm. Tiraž 500 primeraka.