• Cena: rasprodato

Bogoljub-Boka Loma

Divčibare

Objavljeno: Novembar 1996

Divčibare

Divčibare

Treće dopunjeno izdanje knjige koja se prvi put pojavila 1967. a drugi put 1989. godine.

Opisi geografskog položaja, prirodnih uslova, istorijata i turističkih vrednosti Maljena i Divčibara. Upotpunjeni su legendama, anegdotama, šalama i drugim zanimljivostima o tom zletištu.


Objavljeno 14. marta 1996. godine. Format 14,5 x 20 cm. Strana 151. Tiraž 1000 primeraka.