Medicinari umrli 1915.

Zdravko Ranković

Dobrovoljna bolničarka, slikar Nadežda Petrović, sa sanitetskim osobljem Valjevske bolnice

Dobrovoljna bolničarka, slikar Nadežda Petrović, sa sanitetskim osobljem Valjevske bolnice

14. januar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Feliks Menhard, lekar rodom iz Galicije.
Umro u Valjevu (pegavac) medicinar – lekarski pomoćnik Pera Radovanović.

19. januar
Umro na Ubu (pegavac) dr Hranislav Jocić. Rođen je u Paraćinu 1873. godine, lekar Sreza tamnavskog od 1908, u ratovima 1912-15. učestvovao u sastavu IV pešadijskog puka drugog poziva Drinske divizije.

21. januar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Josif Kovač, sanitetski pukovnik austrougrske vojske i zapovednik poljske bolnice, ostavljene u Valjevskoj gimnaziji posle Kolubarske bitke. Rodom iz Segedina.
Umro u Valjevu (trbušni tifus) dr Alojz Plekl, rodom iz Beča.

23. januar
Umro u Valjevu (pegavac), u svojoj kući, sanitetski major dr Pavle Vojteh. Rođen je u Valjevu 17. maja 1876. Medicinu studirao u Beču. Bio 1905-7. sreski lekar na Ubu, zatim lekar Valjevskog sreza. Njegova supruga Natalija je u to vreme dobrovoljna bolničarka.

24. januar
Umrla u Valjevu (pegavac) dr Draginja Babić. Rođena je u Valjevu 3. oktobra 1886. godine. Medicinu je studirala u Cirihu i Berlinu. Sa dužnosti upravnika okružne bolnice u Pirotu vratila se posle Kolubarske bitke u rodni grad.

28. januar
Umro u Valjevu (pegavac) Samjuel Albert Kuk (Samuel Albert Cook), lekar dobrovoljac iz Amerike (pegavac). Vakcinu, kojom je trebalo da se zaštiti od bolesti, ustupio je vojnicima. Mesto na Vidraku gde je sahranjen obeleženo je spomenikom koji još postoji.

29. januar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Vaclav Milota.

31. januar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Đorđe A. Dada. Razboleo se u Peckoj, na dužnosti komandira Prve poljske bolnice Moravske divizije II poziva. Rođen je u Beogradu 1872, medicinu studirao u Beču.

2. februar
Umro u Osečini od tifusa rezervni sanitetski poručnik dr Aleksandar A. Zakopulos, lekar II pukovske bolnice Dunavske divizije II poziva. U osečinske matične knjige umrlih upisano je da je tada bio star 40 godina. Rođen je u Epiru (Grčka). Medicinu studirao u Atini, izvesno vreme radio u Francuskoj, potom u Nišu.

6. februar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Selimir Đorđević, do rata okružni lekar u Valjevu.

13. februar
Umro u Valjevu (pegavac) rezervi sanitetski poručnik dr Dušan Pomorišac, lekar iz Beograda, star 36 godina, oženjen. Rođen je u Beogradu, medicinu studirao u Beču.

25. februar
Umro u Valjevu (pegavac) dr Gavra Barako, rodom iz Novog Sada. Medicinu završio u Budimpešti 1907. Mobilisan je 1914. u austrijsku vojsku, ubrzo bio zarobljen u Srbiji i dobrovoljno se javio za službu u bolnicama Srpske vojske.

27. februar
Umro u Pričeviću (tifus) dr Dušan Radović, sanitetski kapetan II klase, komandir I poljske bolnice Moravske divizije II poziva. Rođen je na Ubu 1881. godine, učio Valjevsku gimnaziju, službovao izvesno vreme u Valjevskoj bolnici.

4. mart
Umro Milorad Ž. Tadić, apotekar iz Valjeva. Rođen je u Valjevu, star 55 godina, bolest: tifus.

23. mart
Umrla u Valjevu (pegavac) slikarka Nadežda Petrović, tada dobrovoljna bolničarka Valjevske bolnice. Poslednja njena slika je „Valjevska bolnica 1915”.

27. mart
Umro u Donjoj Bukovici (pegavi tifus) Milan Isaković, rezervni sanitetski poručnik.

27. jun
Umro u Valjevu dr Toma M. Leko, sanitetski kapetan, upravnik VI rezervne bolnice. Rođen je u Beogradu 1884. godine; sahranjen na novom vojničkom groblju u Valjevu. „Veoma inteligentan, svom poslu predan i posvećen do skrupula, pokojni Toma, koji je učinio neocenjivih usluga srpskoj vojsci, ranjenicima i bolnicama, naposletku je podlegao kao žrtva svoje dužnosti” – pisalo je u „Srpskim novinama” 29. juna 1915. godine.

Umrli u Valjevu, neutvrđenih datuma, dr Jovan Popović, sanitetski zastavnik Karl Holan, dobrovoljna bolničarka Katarina Popović (supruga učitelja Steve Popovića)...