• Cena: 4.000 din (komplet, knjiga I i II)

Urednik Zdravko Ranković

Biografski leksikon Valjevskog krajaknjiga I (A-Đ)

Objavljeno: Septembar 1998

Biografski leksikon Valjevskog kraja - I knjiga

Biografski leksikon Valjevskog kraja - I knjiga

Biografije 590 ličnosti čija prezimena počinju slovima u rasponu A-Đ. Urednik Zdravko Ranković, redaktor Zoran Joksimović.


Leksikon izlazi od leta 1996. godine u sveskama; pet redovnih i jedna dopunska sveska čine knjigu.

Str. 408. Format 15,5 x 24 cm. Tiraž 1.500 primeraka.